تحلیل آزمون 4 دی سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 4دی، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود....

تحلیل آزمون 4 دی سوم تجربی

دانش آموزان سوم تجربی سلام


با توجه به برگزاری آزمون 4دی، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:


جمع بندی آزمون 4 دی سوم دبیرستان رشته تجربی

نام درس

میانگین درصد پاسخ گویی

تعداد افرادی که در این آزمون 100 زده­اند.

زیست2

17

4

شیمی3

11

3

ریاضی3

19

73

ریاضی3- گواه (شاهد)

18

160

فیزیک3

14

9


سطح دشواری دروس آزمون 4 دی سوم دبیرستان رشته تجربی


4750

5500

6250

7000

مصوب

اجرا

مصوب

اجرا

مصوب

اجرا

مصوب

اجرا

زیست2

2

1

4

3

6

5

8

6

شیمی3

1

0

3

2

5

3

7

5

ریاضی3

2

1

3

3

5

5

7

7

ریاضی3- گواه (شاهد)

2

1

3

3

5

5

7

7

فیزیک3

2

1

3

2

5

4

7

6


با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در محدوده ترازهای 5500، 6250 و 4750 یک واحد و در تراز 7000 آزمون دو واحد سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس شیمی، در محدوده ترازهای 6250 و 7000 دو  واحد و در محدوده ترازهای 5500 و 4750 یک واحد آزمون سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس فیزیک، در همه محدوده ها آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون متعادل بوده و فقط در محدوده تراز 4750 آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس ریاضی- گواه (شاهد)، سختی آزمون مطابق با انتظارات بوده به جز در محدوده تراز 4750 که آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

نکته قابل توجه در این آزمون، یکسان بودن سطح دشواری ریاضی با ریاضی- گواه (شاهد) می باشد.

مهدی ملارمضانی مسئول درس ریاضی 3