تغییر ساعت کار کتابخانه دانشگاه شریف با شروع امتحانات این مرکز

همزمان با آغاز امتحانات از ۱۹ دی ماه ۹۴ ساعت کار کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف در این ایام افزایش یافته و در تمام طول هفته تا ساعت ۲۴ باز است.

تغییر ساعت کار کتابخانه دانشگاه شریف با شروع امتحانات این مرکز

همزمان با آغاز امتحانات از ۱۹ دی ماه ۹۴ ساعت کار کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف در این ایام افزایش یافته و در تمام طول هفته تا ساعت ۲۴ باز است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از مهر، دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد، با توجه به فرارسیدن ایام امتحانات، سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی (طبقه همکف) از تاریخ شنبه  ۱۹ دی ۹۴ الی شنبه ۳ بهمن ۹۴ در تمامی ایام هفته تا ساعت ۲۴ باز است.

دانشجویان می‌توانند از ساعت ۲۱ از درب های جانبی سالن مطالعه برای رفت و آمد استفاده کنند. سرویس ایاب و ذهاب به خوابگاه توسط مدیر امور دانشجویی برنامه ریزی می شود.

براساس این گزارش ۹دی ماه کلاس های نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به پایان می رسد، ۱۲ الی ۱۶ دی ماه کلاس های جبرانی برگزار شده و از ۱۹ دی ماه امتحانات نیم سال اول آغاز شده و تا ۴ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

منبع :

مهلا کاشانی