چطور می‌توانیم مغز کودکانمان را رشد دهیم؟

رشد مغزی افراد به ویژه کودکان و اینکه بتوانیم استفاده بیشتر از آن را داشته باشیم موضوع مطالعات این روزهای متخصصان است.

چطور می‌توانیم مغز کودکانمان را رشد دهیم؟دکتر بهرام حقی آشتیانی متخصص مغزو اعصاب و دبیرعلمی چهارمین کنگره علوم اعصاب در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت‌: در چهارمین کنگره علوم اعصاب از حدود 900 مقاله رسیده ، 800 مقاله به صورت پوستر و سخنرانی و در 7 سالن ارایه می‌شود. مقالات ارسالی در این کنگره نسبت به کنگره علوم اعصاب سالهای قبل درصدی افزایش یافته است. دراین کنگره مبنا بر این است که بخش بالینی و علوم پایه که در تعدادی از رشته‌ها از هم جدا افتاده‌اند و نیازهای یکدیگر را برطرف نمی‌کنند به هم نزدیک تر شوند. بر اساس نیازهای بخش بالینی که خدمت مردم و بیماران است در بخش علوم پایه تحقیقاتی انجام و دستاوردهای آن برای رفع نیاز‌ها به بخش بالینی داده شود‌.

وی ادامه داد‌: بخش کلینیکال یا بالینی شامل رشته‌های روانپزشکی و تخصص و جراحی مغز و اعصاب است و بخش علوم پایه شامل رشته‌های مختلف از ژنتیک گرفته تا علوم پایه شناختی، علوم نوروساینس و ...است. 

دکتر حقی آشتیانی بیان کرد‌: هرسال که از این کنگره ها می‌گذرد و تجربیات متخصصین افزایش می یابد و همچنین نیازهای جامعه بیشتر مشخص می‌شود رشدی را در این زمینه و حوزه شاهد هستیم هر چند که هنوز داوری مقالات انجام نشده اما امیدواریم همانطور که از لحاظ کمی افزایش مقالات را داشتیم بعد بررسی‌ها به ارتقای کیفیت هم رسیده باشیم.

دکتر جغتایی رییس کنگره علوم اعصاب نیز اظهار داشت‌: بخشی از کنگره در خصوص حوزه هایی است که شاید برای افراد سالم بیشتر بحث می‌شود مثل اینکه چطور می‌توانیم مغز کودکان را رشد بدهیم چرا که بحثی به عنوان انعطاف پذیری مغز وجود دارد که امکانی را ایجاد می‌کند که فرد با تغییر مدارهای عصبی بتواند مغزش را رشد دهد.

وی ادامه داد‌: ثابت شده که بشر از بخش کوچکی از مغز استفاده می‌کند از این رو مطالعات به سمتی می‌رود که چطور می‌توان بخصوص در کودکان کاری کرد که از مغز استفاده بیشتری شود و مدارهای بیشتری در مغز آنها شکل بگیرد و توانایی‌های فنی و شخصیتی و... افراد رشد و پرورش یابد.

رییس کنگره علوم اعصاب در پایان خاطر نشان کرد‌: کاربردهای اعصاب در قلمروهای دیگر مثل رشته‌های مدیریت شناختی‌، اقتصاد شناختی یا آموزش و پرورش شناختی بحث می‌شود در واقع این قلمروها برای عموم مردم استفاده می‌شود. گفتنی است در کشور در حوزه هایی از علوم اعصاب مثل رفتاری، سلولی و مولکولی و بیولوژیک رشد خوبی داشته‌ایم و باید برای توسعه حوزه های دیگر مثل اقتصاد و مدیریت علوم اعصاب باز هم تلاش کنیم.

منبع :