ابلاغ آیین‌نامه انتخاب استاد نمونه به دانشگاه‌ها

رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم گفت: فرآیند انتخاب اساتید نمونه کشوری آغاز شده و آیین نامه مربوط از سوی وزیر علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

ابلاغ آیین‌نامه انتخاب استاد نمونه به دانشگاه‌ها

رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم گفت: فرآیند انتخاب اساتید نمونه کشوری آغاز شده و آیین‌نامه مربوط از سوی وزیر علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش عبدالرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آیین‌نامه مربوط به فرآیند انتخاب اساتید نمونه هر ساله با امضا وزیر علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود و بعد از آن مراحل اجرای این فرآیند آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این آیین نامه به تازگی به دانشگاه ها ابلاغ شده و فعالیت های مقدماتی آن در دانشگاه ها و وزارت علوم آغاز شده است.

رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم با بیان اینکه زمان برگزاری مراسم تقدیر از اساتید نمونه کشوری اردیبهشت ماه است، گفت: امیدواریم بتوانیم این مراسم را در موعد مقرر برگزار کنیم.

باقری تاکید کرد: آیین نامه و فرآیند اساتید نمونه کشوری تغییری نداشته و طبق روال سال های گذشته انجام می شود.

منبع :

مهلا کاشانی