تحلیل آزمون 4 دی- سوم مکانیک خودرو

بررسی داده‌های آماری پس از برگزاری آزمون 4 دی نتایج حاصل شده مطابق این گزارش به اطلاع شما می‌رسد.

تحلیل آزمون 4 دی- سوم مکانیک خودرو

نگاه کلی به آزمون

بررسی داده های آماری پس از برگزاری آزمون 4 دی نتایج حاصل شده مطابق این گزارش به اطلاع شما می رسد. امید است که با مطالعه و تحلیل این نوشته نتایج مناسب تری در آزمون های آتی داشته باشید.

با ارزیابی انجام گرفته شده از این آزمون، مشاهده می‌شود که کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی به سؤالات مربوط به درس محاسبات فنی با 15 درصد و همچنین بیش‌ترین درصد پاسخ‌گویی به سؤالات در درس اجزای ماشین با 36 درصد پاسخ‌گویی بوده است.

تحلیل آزمون 4 دی- سوم مکانیک خودرو

در کتاب اشتباهات متداول مکانیک خودرو، تمامی این اشکالات به صورت کامل بررسی و طبقه بندی شده است. با مطالعه این کتاب می توانید میزان اشتباهات خود درپاسخ گویی به سوالات را کاهش دهید.


درصد پاسخ‌گویی صحیح:

تحلیل آزمون 4 دی- سوم مکانیک خودرو

چندتا از 10 تا؟

در این تحلیل با بررسی کارنامه دانش آموزان درکنکورسراسری سال‌های قبل و مقایسه آن با نتایج حاصل شده در آزمون 4 دی نتایج زیر حاصل شده است.


تحلیل آزمون 4 دی- سوم مکانیک خودرو

این اعداد به چه معناست؟

به عنوان مثال، در آزمون سراسری داوطلبانی که تراز آن‌ها در محدوده‌ی 5500 قرار داشته است، توانسته بودند از هر 10 سوال آزمون به 4 مورد آن پاسخ صحیح بدهند.


توضیحات پایانی و نکات مشاوره‌ای:

کتاب جامع مکانیک خودرو، بهترین مرجع برای آماده سازی شما دانش آموزان عزیز برای کنکور سراسری می باشد.


با نزدیک شدن به امتحانات، کتاب امتحانات نهایی مکانیک خودرو را می تواند شما را یاری رساند.

سایت کانون حاوی مطالب آموزشی، مشاوره ای و درسی گوناگونی در تمام رشته ها می باشد. پس از برگزاری هر آزمون با مراجعه به سایت کانون و صفحه مقطع خود، می توانید سوالات دام دار همان آزمون را مشاهده کنید.مهدی ترابی