هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی به عهده مدارس است

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: هزینه سرویس مدارس استثنایی به عهده خود مدارس است.

هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی به عهده مدارس است

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: هزینه سرویس مدارس استثنایی به عهده خود مدارس است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش علیرضا کمرئی، در همایش فصلی مدیران مدارس استثنایی شهرستان های استان تهران ضمن تقدیر از فعالیت مدیران مدارس اظهار داشت: هم اکنون آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، از 54 مدرسه استثنایی و مراکز درمان اختلالات یادگیری بهره می برد که خوشبختانه، امسال در مناطق اسلامشهر و کهریزک، دو باب مدرسه خیر ساز تحویل اداره استثنایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران شد.

  وی افزود: امروز نقش مدیران به عنوان راهبران اصلی نظام آموزشی تلقی می شود و از منظر نظریه پردازان نقش مدیران آموزشگاهی از با اهیمت ترین و هیجان انیگزترین مشاغل اجتماعی باید قلمداد شود، زیرا تربیت فراگیری موفق، خلاق و دارای اعتماد به نفس و شهروندانی مسئولیت پذیر در جامعه، محصول مدیریت آموزشگاهی هدفمند و برنامه محور است.     کمرئی گفت: ما نیازمند مدیران اثر بخش هستیم چون اصلی ترین عامل تمایز بین مدارس از سوی مدیران خلاق و برنامه محور رقم می خورد.     مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، گفت: مدارس استثنایی همانند مدارس دیگر باید نقشه راه از پیش تعیین شده ای برای راهبری مدیریت آموزشی خود داشته باشند.     کمرئی ضمن تشریح طرح تعالی گفت: اجرای طرح تعالی در مدارس استثنایی با هدف ارتقاء و بهبود فرآیند مدیریت اجرا می شود. هم اکنون تعداد 4 هزار و 300 نفر دانش آموز در 54 مدرسه استثنایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در حال تحصیل هستند.

منبع :

مهلا کاشانی