تحلیل آزمون 4 دی معماری سوم هنرستان

عرض سلام و خدا قوت بایت آمادگی برای امتحانات

تحلیل آزمون 4 دی معماری سوم هنرستان

با سلام خدمت شما عزیزان و خسته نباشید از روزهای پایانی ترم اول و درگیری پروژه های عملی و آزمون 4 دی و صد البته درگیری بیشتر برای آمادگی بیشتر برای امتحانات پایان ترم و باتوجه با یک هفته تاخیر برای دانش آموزان تهرانی

، مثل همیشه برآنیم که با ارایه گزارش و تحلیل آزمون، کمک موثری در ارزیابی خودتان در هر آزمون داشته باشیم.

و اما آزمون 4 دی، این آزمون در بین 1058شرکت کننده، نتایج زیر به همراه داشته است:

متوسط درصد دروس به شرح زیر بوده است:

نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

43%

ترسیم فنی و نقشه کشی معماری

28%

عناصر و جزییات

32%

شناخت مواد و مصالح

32%

مبانی طراحی معماری و هنرهای تجسمی

36%

تاسیسات ساختمان

33%


که مشخص است، آشنایی با بناهای تاریخی آسان­ترین و عناصر و جزییات و ترسیم فنی و نقشه­کشی سخت­ترین درس در پاسخگویی شما عزیزان بوده است.به نظر میرسد که در این متوسط درصد دروس در دو درس ترسیم فنی و آشنایی با بناهای تاریخی ثابت بوده و در درس تاسیسات کاهش داشته و در مابقی دروس افزایش داشته است.

تعداد داوطلبانی که در در دروس 100 درصد زده اند:

نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

6

ترسیم فنی و نقشه کشی معماری

-

عناصر و جزییات

3

شناخت مواد و مصالح

3

مبانی طراحی معماری و هنرهای تجسمی

2

تاسیسات ساختمان

4


سوالات دشوار در هر درس نیز به شرح زیر بوده است:

نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

128-130-140

ترسیم فنی و نقشه کشی معماری

174تا 179

عناصر و جزییات

144-147-150

شناخت مواد و مصالح

111-114-116-117 و 123

مبانی طراحی معماری و هنرهای تجسمی

151-153-15-160163-164-

تاسیسات ساختمان

-


جدول تطابق چند از 10 نیز به شرح زیر میباشد.

نام درس

7000

6250

5500

4750

مصوب کانون

6

5

4

2

آزمون 4 دی

7

6

4

2


و در آخر برای جمع بندی نهایی در امتحانات مطالعه کتاب جامع معماری به شما پیشنهاد می‌شود.

موفق باشید