برنامه سازی ۱/مهم‌ترین توابع برای آشنایی با کدنویسی به زبان C#

معانی کاربردی کلمات مهم‌ترین روال برنامه در زبان برنامه نویسی c# در ابتدای مطلب مثالی از پایه ای‌ترین مبحث برنامه سازی سی شارپ برایتان گفته شده است که در ادامه به توضیح بخش‌های آن میپردازیم.

برنامه سازی ۱/مهم‌ترین توابع برای آشنایی با کدنویسی به زبان C#

برنامه نویسی 1 :


معانی کاربردی کلمات مهم ترین روال برنامه در زبان برنامه نویسی c# (روال main ) :


در ابتدای مطلب مثالی از پایه ای ترین مبحث برنامه سازی سی شارپ برایتان گفته شده است که در ادامه به توضیح بخش های آن میپردازیم:

برنامه سازی ۱/مهم‌ترین توابع برای آشنایی با کدنویسی به زبان C#

اگر به اولین خطوط برنامه توجه کنیم، مطالبی هست که باید توضیح داده شوند:

برنامه سازی ۱/مهم‌ترین توابع برای آشنایی با کدنویسی به زبان C#

کلمه using یک کلمه کلیدی است و به رنگ آبی در ویرایشگر Visual Studio نمایش داده می شود.

این کلمه برای استفاده از یک فضای نام در برنامه بکارگرفته می شود. کلاس همان واحدهایی از برنامه است که عملکردها در آن قرار داده می شوند.

برنامه سازی ۱/مهم‌ترین توابع برای آشنایی با کدنویسی به زبان C#

فضای نام Hamcodi.CSharpTutorial فضای نام اصلی در این برنامه است و اگر این برنامه کلاس های جدید دیگری هم داشته باشد , بصورت پیش فرض عضو این فضای نام قرار داده می شوند.

از آن جایی که زبان C# یک زبان کاملاً شیء گراست، هر خط از کد که واقعاً کاری انجام می دهد، داخل کلاس قرار داده می شود.اولین کلاسی که در یک برنامه استفاده میشود کلاس Console

است که بصورت خودکار تولید شده و در اختیار برنامه ساز قرار داده می شود، توسط Visual Studio بنام Program نامیده شده است.

برنامه سازی ۱/مهم‌ترین توابع برای آشنایی با کدنویسی به زبان C#

تعداد کلاس هایی که در یک فایل می تواند تعریف شود، محدود نشده است. اما بهتر این است که برای خوانایی بیشتر برنامه و جلوگیری از شلوغ شدن فایل ها، تنها در هر فایل یک کلاس قرار

داده شود. این کلاس تنها یک متد دارد که این متد به این صورت تعریف شده است:

برنامه سازی ۱/مهم‌ترین توابع برای آشنایی با کدنویسی به زبان C#

خط کدی که در بالا آمده است، تقریباً پیچیده ترین کدی است که در این برنامه آمد. بنابراین باید بصورت یکی یکی این کلمات را مورد بررسی قرار دهیم. اولین کلمه static است.


static: وجود این عبارت در ابتدای هر تابعی از جمله تابع main به این معنی است که این تابع در کل برنامه تنها یکی موجود است و توسط تمامی اجزای برنامه از جمله

کلاس ها، اشیاء و توابع به صورت اشتراکی استفاده میشود.

Void : این عبارت در ابتدای متد main به این معنی است که این تابع هیچ خروجی به صورت صریح ندارد و تنها خروجی که ممکن است داشته باشد توسط توابع عضو

متد خواهد بود.

کلمه main : نام بدنه ی اصلی برنامه است که تمامی دستورات اجرای اصلی برنامه در آن نوشته میشود.

منبع :

حدیثه شعبان نورح