بررسی پایداری ساختار نانوتیوب اکسیژن

در یک پایان‌نامه با اندازه‌گیری پارامترهایی نظیر "سد انرژی"، فعالیت و پایداری ساختار نانوتیوب اکسیژن مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی پایداری ساختار نانوتیوب اکسیژن

به گزارش خبرنگار سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، مریم گرجی دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه کاشان در پایان‌نامه خود تحت عنوان "بررسی برهم‌کنش سیال گازی اکسیژن با دیواره داخلی و خارجی نانوتیوب‌های کربنی" به تعیین پارامترهای مؤثر در نانوتیوب‌های نوع دسته صندلی به عنوان حسگر گاز اکسیژن پرداخته است.

با توسعه نانو لوله‌ها به عنوان حسگرهای گازی، در دهه اخیر برهم‌کنش نانوتیوب‌ها با سیالات گازی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات نشان داده که جذب اکسیژن باعث بهبود موانع تماس شبه هادی‌ها نیز می‌شود. تأثیر جذب گاز روی نانوتیوب‌های کربنی تک دیواره به صورت عملی و تئوری بررسی شده، اما بیشتر توجه‌ها روی نانوتیوب‌های نوع زیگزاگ بوده است.

در این پروژه سعی بر این است که به کمک نتایج به دست آمده گامی کوچک در تعیین پارامترهای مؤثر در نانوتیوب‌های نوع دسته صندلی به عنوان حسگر گاز اکسیژن برداشته شود. در این پروژه به کمک محاسبات کوانتومی به بررسی برهمکنش مولکول اکسیژن با دیواره خارجی و داخلی نانوتیوب‌های کربنی (6 و 6)و (5 و 5) پرداخته شده است.

با استفاده از روش B3LYP و مجموعه پایه 6-311G با چرخش مولکول اکسیژن در دو جهت متفاوت در مجاورت دیواره داخلی و خارجی در 40 سایت گوناگون، با اندازه‌گیری پارامترهایی نظیر سد انرژی، فعالیت و پایداری ساختار نانوتیوب اکسیژن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با مقایسه نتایج به دست آمده در دو نانوتیوب تأثیر قطر نانوتیوب بر پارامترهای ذکر شده نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، این پایان‌نامه به راهنمایی مسعود همدانیان در دانشگاه کاشان دفاع شد.

منبع :