شهریار دانشی: آزمونک زیست 2- آمادگی برای 4 دی ماه

آزمونک زیر برای آمادگی شما در آزمون 4 دی ماه تهیه شده است.

شهریار دانشی: آزمونک زیست 2-  آمادگی برای 4 دی ماه

سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس زیست‌شناسی،  آزمون 4 دی ماه تهیه شده است.

موفق باشید

                                                     طراح: شهریار دانشی