تأثیر منفی فریاد کشیدن کودکان

بسیاری از والدین از جیغ زدن‌های کودکان عصبی می‌شوند.

تأثیر منفی فریاد کشیدن کودکانجعفربای آسیب‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: جیغ زدن کودکان اغلب ابزاری برای رسیدن به خواسته‌هایشان، گاهی نیز شیوه ارتباطی بوده و گاهی این دو حالت با هم در می‌آمیزد.

وی افزود: اگر والدین بدانند با چه زبان و شیوه‌ای باید با کودک خود رفتار کنند، کودک به جیغ و گریه روی نیاورده و تعامل و ارتباط مناسبی با والدین و محیط خود برقرار خواهند کرد.

بای تصریح کرد: روش‌هایی از جمله بی‌اعتنایی به کودک و این که به او گفته شود که بیشتر از این از تو انتظار دارم از راه‌های مناسب برای جلوگیری از جیغ زدن کودکان محسوب می‌شود.

این آسیب‌شناس در پایان گفت: والدین در ابتدا نسبت به جیغ زدن کودکان خود مقاومت نشان داده اما در صورت ادامه به این رفتار توسط کودک، خواسته‌های وی را  اجابت کرده به طوری که برای جیغ زدن به او جایزه می‌دهند.

منبع :