خلاقیت عامل مهم بازی است

بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان و مهمترین فعالیت او به شمار می‌رود.

خلاقیت عامل مهم بازی استجعفربای آسیب شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: اغلب برای هریک از وسایل بازی خود مورد استفاده متفاوتی پیدا کرده و قبل از اینکه از وسیله‌ای به سراغ وسیله‌ی دیگری بروند از آن به انواع مختلف استفاده می‌کند.

وی افزود: والدین با فراهم آوردن محیط مناسب در خانواده و احترام گذاشتن به شخصیت آن‌ها و در اتخاذ رفتار صحیح و مناسب می‌توانند روز به روز در افزایش خلاقیت کودکان تاثیر بگذارند.

بای تصریح کرد: والدین نباید تعیین کننده‌ی نوع و شیوه‌ی بازی باشند بلکه بهتر است شرایط سالم بازی را برای کودک فراهم و خود به عنوان همبازی شرکت کنند و اجازه دهند تا قدرت خلاقیه خود بازی را اداره کند.

این آسیب شناس در پایان گفت: کودکان از راه بازی می‌توانند به استعدادها، توانایی‌ها، نکات مثبت و منفی خود را پی ببرند.

منبع :