70 غیرایرانی دانشجوی دانشگاه علم و صنعت

رئیس دانشگاه علم و صنعت با اعلام اینکه 70 دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به ادامه تحصیل هستند، از راه اندازی ستاد جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه علم و صنعت خبر داد.

70 غیرایرانی دانشجوی دانشگاه علم و صنعت

رئیس دانشگاه علم و صنعت با اعلام اینکه 70 دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به ادامه تحصیل هستند، از راه اندازی ستاد جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه علم و صنعت خبر داد.


به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش محمدعلی برخورداری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی پانا، در خصوص فرایند جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه علم و صنعت گفت: قالب دانشجویان غیرایرانی که در دانشگاه علم و صنعت تحصیل می کنند بورسیه بوده و از طریق سازمان امور دانشجویان به دانشگاه معرفی می شوند اما قرار است برای جذب بیشتر این دانشجویان برنامه‌های جدی‌
تری در نظر بگیریم.


رئیس دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: برنامه ای که در دانشگاه دنبال کردیم، موضوع افزایش ظرفیت جذب است چرا که معتقدیم دانشگاه علم و صنعت پتانسیل تحصیل تعداد بیشتری از دانشجویان غیر ایرانی را دارد، بنابراین به دنبال تقویت بعد پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه هستیم.


وی در ادامه با اشاره به راه اندازی ستاد جذب دانشجوی در دانشگاه علم و صنعت، توضیح داد: ستادی را به منظور جذب دانشجویان خارجی با همکاری دفتر امور بین الملل و معاونت آموزشی دانشگاه فعال کردیم. اساتیدی هم که در مساله جذب مهارت دارند را در این بخش فعال کردیم.


برخورداری افزود: در حال حاضر اکثر دانشجویان خارجی که در دانشگاه علم و صنعت تحصیل می کنند یا متعلق به کشورهای همسایه هستند یا به کشورهای مسلمان مربوط هستند. برنامه ریزی کردیم تا بتوانیم از فضای دانشگاه برای استفاده دانشجویان خارجی استفاده کنیم ضمن اینکه این دانشجویان را از منطقه دور کنیم و از کشورهای دیگر هم دانشجو پذیرش شود.


وی خاطرنشان کرد: دانشجویان خارجی در دانشگاه علم و صنعت در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند البته پردیس دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی را هم دارد.