تشکیل کمیته سلامت روان در دانشگاه آزاد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد از تشکیل کمیته تخصصی شورای راهبردی سلامت روان در این دانشگاه خبر داد.

تشکیل کمیته سلامت روان در دانشگاه آزاد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد از تشکیل کمیته تخصصی شورای راهبردی سلامت روان در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیته تخصصی شورای راهبردی سلامت روان در این دانشگاه بمنظور بررسی و پیگیری معضلات و آسیب های اجتماعی از جمله مشکلات مربوط به دانشجویان تشکیل شد.

وی بیان کرد: اعضای این کمیته متشکل از محمود گلزاری، مشاور حوزه روان شناختی دانشگاه آزاد، مسئولان دفاتر مشاوره و بهداشت وزارتخانه های علوم و بهداشت، متخصصان حوزه سلامت روان و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد با بیان اینکه دانشگاه برشی از جامعه و اجتماع است، گفت: در این کمیته ناظر به آسیب های موجود در جامعه برنامه های ایجابی تهیه خواهد شد تا دانشجویان از عوارض آسیب های موجود مصون بمانند.

هاشمی خاطرنشان کرد: از دیگر اولویت های این کمیته راهکارهای درمانی برای مشکلات دانشجویان است.

وی عنوان کرد: مراکز مشاوره مستقر در واحدهای این دانشگاه متناسب با برنامه ها و اولویت های این کمیته تخصصی فعالیت خواهند کرد.

منبع :

مهلا کاشانی