ابلاغ دستورالعمل برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی

رییس دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی گفت: دستورالعمل اجرایی و نظارتی از سوی معاون پرورشی و فرهنگی ابلاغ شد که مدیران استان‌ها می‌توانند در روی پرتال معاونت و سازمان دانش آموزی ملاحظه کنند.

ابلاغ دستورالعمل برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی

رییس دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی گفت: دستورالعمل اجرایی و نظارتی از سوی معاون پرورشی و فرهنگی ابلاغ شد که مدیران استان‌ها می‌توانند در روی پرتال معاونت و سازمان دانش‌آموزی ملاحظه کنند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش زهرا پناهی‌روا در گفت‌و‌گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، درباره اهداف مجلس دانش‌آموزی، گفت: مجلس شورای اسلامی نهادی صنفی، مشورتی است که هدف آن بسترسازی مناسب برای مشارکت آگاهانه و آزادانه در عرصه سرنوشت دانش آموزان و زمینه سازی برای تمرین عملی اصول و معیارهای مردم سالاری است و همچنین زمینه تربیت اجتماعی، سیاسی، مدیریتی دانش آموزان و ترویج فرهنگ گفت و گو و مشورت بین دانش آموزان و تقویت روحیه خودباوری و خوداتکایی است.

 

سند هفتمین دوره مجلس دانش آموزی

وی در خصوص اینکه سند هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در چه مرحله ای است، افزود: نمایندگان مجلس دانش آموزی در دومین نشست که در مشهد برگزار شد به 5 قطب تقسیم شدند که در این قطب ها "سند عدالت آموزشی" هفتمین دوره مورد بررسی و تبادل نظر نمایندگان قرار گرفت و از هر قطب 2 نماینده انتخاب شدند و د رهفته جاری جلسه کارگروه با حضور نمایندگان در مورد پیش نویس سند نهایی هفتمین دوره مجلس دانش آموزی تشکیل می شود.

وی ادامه داد: در این کارگروه از هرتبادل نظر و جمع بندی نظزات نمایندگان یک سند انتخاب می شود که این سند در نشست سوم نمایندگان مجلس دانش آموزی به تصویب خواهد رسید.

نحوه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش آموزی

رئیس مجلس دانش آموزی درباره نحوه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش آموزی، عنوان کرد: پس از برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس، شیوه نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش آموزی از سوی وزیر آموزش و پرورش به تمام استان ها ابلاغ شد.

پناهی روا اضافه کرد: در این شیوه نامه روند برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای دانش آموزی استان و برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش آموزی بیان شده است. پیوست این شیوه نامه دستورالعمل اجرایی و نظارتی از سوی معاون پرورشی و فرهنگی ابلاغ شد که مدیران استان ها می توانند در روی پرتال معاونت و سازمان دانش آموزی ملاحظه کنند.

وی تصریح کرد: در این دستورالعمل تشریح مراحل جدول و زمانبندی و نحوه انتخابات بیان شده است که نحوه مختصری از برگزاری انتخابات را اعلام می کنم.

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی افزود: پس از برگزاری انتخابات در سطح مدارس دوره دوم متوسطه و مشخص شدن نتایج و تشکیل شورای دانش آموزی مدرسه یک دانش آموز منتخب در میان شورای مدرسه چه منطقه، ناحیه، شهرستان معرفی می شود و با حضور منتخبین شوراهای دانش آموز مدارس یک دانش آموز دختر و یک دانش آموز پسر از هر منطقه، ناحیه، شهرستان به مجمع عمومی استان راه می یابند.

پناهی روا اظهار کرد: در مرحله سوم تشکیل مجمع عمومی منتخبین شوراهای دانش آموزی استان و انتخابات هیات رئیسه استان انجام می پذیرد و در مرحله چهارم ا زمیان اعضای شورای دانش آموزی استان انتخابات در بهمن ماه برگزار می شود و از میان منتخبین آنان با توجه به سهمیه استان نمایندگان مجلس دانش آموزی انتخاب می شوند.

اضافه شدن دانش آموزان نیازهای ویژه استثنایی به مجلس

وی خاطرنشان کرد: در این دستورالعمل فرآیند و مراحل انتخابات ذکر شده است. در هشتمین دوره مجلس دانش آموزی و با درخواست دانش آموزان استثنایی در هفتمین دوره مجلس دانش آموزی مصوب شد که به تعداد دانش آموزان نیازهای ویژه استثنایی اضافه شود.

راه یابی نمایندگان مدارس خارج از کشور به مجلس دانش آموزی

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی گفت: در هشتمین دوره مجلس دانش آموزی از میان دانش آموزان با نیازهای ویژه استثنایی یک نفر دختر و یک نفر پسر به مجلس دانش آموزی راه می یابند. همچنین برای اولین بار 2 نفر از نمایندگان مدارس خارج از کشور در هشتمین دوره مجلس دانش آموزی حضور دارند و با مصوبه نمایندگان هفتمین دوره مجلس دانش آموزی سهمیه ای نیز در اختیار دانش آموزان مدارس خارج از کشور قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: یک دانش آموز دختر و یک دانش آموز پسر به دبیرخانه مجلس دانش آموزی راه می یابند. ضمن تشکر از مدیران کل استان ها و معاونین پرورشی و فرهنگی و مدیران دانش آموزی استان ها و با تشکیل ستاد انتخابات مراحل انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش آموزی را هرچه باشکوه تر برگزار کنند.


منبع :

مهلا کاشانی