نمره‌ی شما در هر امتحانی عالی است

معمولاً وقتی با یک مسئله درگیر می‌شویم یا چالشی برای ما ایجاد می‌شود، با مفاهیم مربوط به آن مسئله یا چالش، بهتر ارتباط برقرار می‌کنیم.

نمره‌ی شما در هر امتحانی عالی است

معمولاً وقتی با یک مسئله درگیر می‌شویم یا چالشی برای ما ایجاد می‌شود، با مفاهیم مربوط به آن مسئله یا چالش، بهتر ارتباط برقرار می‌کنیم و اگر بر اثر این درگیریِ ذهنی، مطلبی یا موضوعی را یاد بگیریم پایداری و ماندگاری این مطالب بسیار زیاد است. این اتفاق معمولاً در محیط امتحان و آزمون یعنی سر جلسه‌ی امتحان رخ می‌دهد.

وقتی شما با یک مسئله در جلسه‌ی امتحان روبه‌رو هستید و با تلاش و استفاده از مطالبی که قبلاً یاد گرفته‌اید شروع به حل مسئله می‌کنید و ازطرفی حل این مسئله به دلیل نمره‌ای که به آن اختصاص یافته برای شما مهم است، تمام جزئیات حل آن در ذهن شما باقی می‌ماند؛ بنابراین از نظر ماندگاری و پایداریِ مطالب، یکی از بهترین مکان‌ها برای یادگیری، یادگیری سر جلسه‌ی امتحان است و اگر شما با این نگاه در جلسات آزمون و امتحان حاضر شوید همواره موفق بوده و به‌راحتی می‌توانید نقاط قوت خود را به‌وضوح شناسایی کرده و آن‌ها را به درس‌ها یا مطالب دیگر تعمیم دهید. با این نگاه، نمره‌ی شما در هر امتحانی عالی است.