این‌جا مدرسه‌ی گفت‌وگوست

آخرین جمله‌ی شگفت‌انگیزی که پدر گفت این بود: «... ما هر سه به این باور رسیده‌ایم که ظرفیت‌های گفت‌وگو با یکدیگر بسیار زیاد است.»

این‌جا مدرسه‌ی گفت‌وگوست

پدر می‌گفت: «چهار سال است که بدون یک جلسه‌ غیبت، من و مادرش برای حضور در جلسات آزمون‌های برنامه‌ای، دخترمان را همراهی می‌کنیم و قبل و بعد از هر جلسه‌ی آزمون با هم گفت‌وگو می‌کنیم.» این گفت‌وگوها به گمان من یکی از مهم‌ترین دلایل غیبت نکردن چهارساله است که پدر می‌گفت. گفت‌وگو نه فقط درباره‌ی تراز و رتبه و پرسش‌های درسی، بلکه گفت‌وگو درباره‌ی همه‌ی آن چیزهایی که شاید در شرایط عادی و روزمره ممکن نباشد؛ گفت‌وگو جاذبه‌ی بزرگ با هم بودن است و اسباب بزرگیِ تفهیم و تفاهم و صمیمیت بیش‌تر در بین اعضای واحد و متحد یک خانواده‌‌ی موفق. با خود فکر کردم که آزمون به مثابه‌ی یادگیری، حالا دیگر به مدرسه‌ی با هم فکر کردن بدل شده است. انگیزه و شوق و شوری را برمی‌انگیزد که با هم فکر کردن را ترغیب و تقویت می‌کند. مهربانی و دانش را قسمت می‌کنند و تفکر جمعی را به مثابه‌ی سنگ‌پایه‌ی خانواده پِی می‌ریزند و مستحکم می‌کنند.

آخرین جمله‌ی شگفت‌انگیزی که پدر گفت این بود: «... ما هر سه به این باور رسیده‌ایم که ظرفیت‌های گفت‌وگو با یکدیگر بسیار زیاد است.»