برنامه‌ریزی برای بازی

مسئول برنامه‌ریزی برای این بازی‌ها پسرم هست و او نقش اصلی را در این برنامه‌ریزی داشته است.

برنامه‌ریزی برای بازی

چند روز پیش با پسرم نشستیم و برنامه‌ریزی کردیم. به او گفتم فکر کند که چه بازی‌هایی را می‌توانیم با هم انجام بدهیم. قرار شده تا هر شب حتماً یک بازی در برنامه‌مان باشد. پسرم بر روی کاغذ 14 بازی را نوشت.

این برنامه‌ریزی پسرم هم برای من لذت‌بخش بود و هم برای او. الان می‌دانم که قرار است امشب چه بازی با هم بکنیم و خودم را برای آن بازی آماده می‌کنم. مثلاً دیشب دیکته‌بازی کردیم. خیلی لذت‌بخش بود. یک بار او به من دیکته گفت و یک بار هم من. امشب هم قرار است نقطه‌بازی کنیم. فکر می‌کنم برای فردا هم برنامه‌ی پنالتی بازی را داشته باشیم. معمولاً هر برنامه‌ای که انجام می‌شود، او یک تیک کنار آن می‌زند تا هم به همه‌ی بازی برسیم و هم به نحوی تأکیدی بر با هم بودنمان داشته باشیم.

مسئول برنامه‌ریزی برای این بازی‌ها پسرم هست و او نقش اصلی را در این برنامه‌ریزی داشته است.