خواب نیم‌روزی

بعضی از دانش‌آموزان موافق خواب نیم‌روزی نیستند و می‌گویند برای مطالعه با کمبود وقت مواجه می‌شوند.

خواب نیم‌روزی

بعضی از دانش‌آموزان موافق خواب نیم‌روزی نیستند و می‌گویند برای مطالعه با کمبود وقت مواجه می‌شوند.

این خواب اگر در حد 45 دقیقه تا یک ساعت باشد نه‌تنها باعث استراحت مغز و جسم می‌‌شود بلکه هنگام شب دچار مشکل خواب نمی‌شوند. 

دانش‌آموزان عزیز! در خواب نیم‌روزی حتماً لازم نیست به خواب عمیق فرو بروید حتی دراز کشیدن هم کافی است؛ چون با بستن چشم و پلک، مغز فرصت طبقه‌بندی اطلاعات را پیدا می‌کند و یادگیری بالاتر می‌رود.