راه‌های ایجاد آرامش

مطالعه‌ی بیش‌تر موجب تقویت اعتمادبه‌نفس در امر یادگیری و پاسخ‌دهی او در امتحان می‌شود.

راه‌های ایجاد آرامش

1- مطالعه و مرور بیش‌تر و تقویت بنیه‌ی علمی

مطالعه‌ی بیش‌تر موجب تقویت اعتمادبه‌نفس در امر یادگیری و پاسخ‌دهی او در امتحان می‌شود.

2- پایین آوردن سطح انتظار

هر چه انتظار پایین‌تر باشد، امکان درونی کردن آرامش وکاهش اضطرابو درنتیجه موفقیت بهتر در امتحان حاصل می‌شود.

3- پذیرش توانمندی‌های خود

ایجاد این احساس که من تلاش خود را انجام دادم و حتماً موفقیت خوبی را به دست خواهم آورد.

4- برطرف کردن ضعف بنیه‌ی علمی

تلاش برای برطرف کردنضعف بنیه‌ی علمیاز طریق کمک گرفتن از دوستان، معلم یا دانش‌آموزان زرنگ و کتاب‌های کمک‌درسی.

5- توجه به نکات مثبت و موفقیت‌های گذشته

آن دسته از موفقیت‌هایی را که در گذشته تجربه کرده‌اید به ذهن خود بیاورید.

6- مقایسه با خود

ایجاد این فکر که هر کسی توانمندی‌های مخصوص به خود را دارد.

7- پرسش و پاسخ‌های مکرر

پرسش و پاسخ‌های پی در پی از خود سبب آگاهی از فرایند یادگیری، پردازش اطلاعات مجدد و تقویت اعتمادبه‌نفسبیش‌تر و درنتیجه کاهش اضطراب می‌شود.

8- استراحت کوتاه بین زمان‌های درس خواندن

دانش‌آموز در حینمطالعهبین درس، فرصت کوتاهی را برای استراحت خود اختصاص می‌دهد. این امر سبب به‌یادسپاری بهتر مطالب خوانده‌شده در ذهن ‌شده و هم‌چنین سبب تقویت روحیه و سلامت روانی و کاهش اضطراب می‌شود.

9- توکل به خدا

یاد خداوند آرام‌بخش دل‌هاست. قبل از امتحان به خداوند توکل کنیم تا هر آن‌چه را خوانده‌ایم به یاد آوریم.

10- تنفس عمیق

تنفس عمیق قبل از شروع جلسه‌ی امتحان موجب می‌شود اکسیژن بیش‌تری به مغز برسد و آرامش جسمی بهتری را به دست بیاوریم.

11- نگاه کردن به همه‌ی سؤالات

اگر به یک‌باره به همه‌یسؤالات امتحانینگاه کنیم ممکن است در بین سؤالات به سؤالی برخوریم که یاد نگرفته باشیم و موجب اضطراب شود و درنتیجه سؤالات دیگری را هم که یاد گرفته‌ایم، قدرت پاسخ‌گویی را از دست بدهیم.