اولیا بخوانند! اهمیت ورود به سایت کانون

مطمئن هستم که این کار هم باعث پیشرفت فرزندان شما می‌شود و هم یک موضوع جالب برای گفت‌وگو در خانواده و هم فضای صمیمی ایجاد خواهد شد.

اولیا بخوانند! اهمیت ورود به سایت کانون

من معمولاً خیلی زودتر به حوزه‌ی آزمون می‌رسم و قبل از آمدن دانش‌آموزان مجله‌ی آزمون را مطالعه می‌کنم. آن روز وقتی مصاحبه‌ی خانم سارا همتی، رتبه‌ی 1 کنکور تجربی را خواندم یک نکته برایم بسیار جالب بود و آن این بود که اولیای محترم ایشان مجله را می‌خواندند و نکات مهم را برای خانم همتی بازگو می‌کردند.

من هم یک خواهش از اولیا دارم. به سایت کانون www.kanoon.ir مراجعه کنند و مقالات ارائه‌شده را مطالعه کنند و نکات مهم را به فرزندان خود منتقل کنند.

مطمئن هستم که این کار هم باعث پیشرفت فرزندان شما می‌شود و هم یک موضوع جالب برای گفت‌وگو در خانواده و هم فضای صمیمی ایجاد خواهد شد.