تعداد پاسخ‌ها

با هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا به طور صحیح در آزمون‌های خود نتایج قابل قبولی بگیرید.

تعداد پاسخ‌ها

یکی از محاسن دانش‌آموزانی که هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا را به طور صحیح انجام می‌دهند این است که وقتی کارنامه‌ی آن‌ها بررسی می‌شود متوجه می‌شویم که تعداد غلط‌های آن‌ها بسیار کم بوده و تعداد سؤالاتی که پاسخ داده‌اند نیز گاهی اوقات از دانش‌آموزان دیگر کم‌تر است.

به طور مثال وقتی در درس شیمی هدف‌گذاری آن‌ها برای این آزمون 4‌تا از 10‌تا است، پس از دست‌یابی به هدف خود به درس‌های دیگر می‌پردازند و تعداد پاسخ کم ولی صحیح نتایج بسیار خوبی می‌گیرند؛ درواقع باید بگوییم که وسواس و طمع در جواب دادن به همه‌ی سؤالات را ندارند.

با هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا به طور صحیح در آزمون‌های خود نتایج قابل قبولی بگیرید.