چگونه در امتحانات موفق شویم؟

بهترین اقدام برای رسیدن به هدف، حفظ آرامش، داشتن روحیه‌ی بانشاط و فعال است.

چگونه در امتحانات موفق شویم؟
 • بهترین اقدام برای رسیدن به هدف، حفظ آرامش، داشتن روحیه‌ی بانشاط و فعال است.

 • سعی کنید در ایام امتحانات خود را کاملاً آرام کنید. در برنامه‌های روزانه‌ی خود یک‌سره درس نخوانید.

 • حداقل برای هر 50 دقیقه برنامه‌ی مطالعاتی، 10 دقیقه به مغز خود استراحت بدهید. پژوهشگران معتقدند بازده 6 ساعت مطالعه‌ی مداوم به اندازه‌ی 2 ساعت مطالعه با استراحت بین فاصله‌های زمانی است.

 • وقتی 10 دقیقه به ذهن خود استراحت می‌دهید، کارکرد ذهن افزایش می‌یابد.

 • هرگز با برنامه‌های مدرسه و کلاس به مقابله نپردازید؛ زیرا تصور این فکر، جسم و روح را خسته می‌کند و یادگیری را مشکل می‌سازد.

 • حتماً نکاتی را که برای شما سخت است، یادداشت کنید تا در فرصت‌های مرده چندین بار آن‌ها را مطالعه کنید.

 • در حین مطالعه حتماً مواد قندی سالم مثل خرما و شیرینی‌جات مصرف کنید.

 • همیشه به فرا رسیدن پایان امتحانات فکر کنید و هم‌چنین به این مطلب که این ایام به سرعت می‌گذرد.

 • ضعف درس‌های عربی و زبان را می‌توان با تمرین و تکرار خصوصاً از طریق دی‌وی‌دی‌های آموزشی و جعبه‌ی لایتنر برطرف کرد.

 • هرگز با ذهن خسته درس نخوانید. یک ساعت درس خواندن با ذهن آرام، مؤثرتر از چندین ساعت مطالعه با ذهن خسته است.

 • در ایام امتحانات به تغذیه‌ی خود توجه کنید.

 • اگر در ایام امتحانات برای یک درس زمان اضافه دارید، به درس‌هایی که نیاز به زمان بیش‌تری دارند، بپردازید.

 • برای درسی که ضعف بیش‌تری دارید، هر روز نیم‌ساعت زمان در نظر بگیرید و طبق تقسیماتی که دارید، تمام بخش‌ها را رفع اشکال کنید.

 • تمام اطلاعات را به صورت نکته ثبت کنید.

 • در اوقات مُرده به پیش‌مطالعه بپردازید.

 • برای درک مطالب مشکل، مثال، رمز و تصویری در نظر بگیرید و بدین طریق آن‌ها را رمزگذاری کنید.

 • در مطالعه با افزایش سرعت خواندن از پراکندگی حواس جلوگیری کرده و تمرکز حواس خود را افزایش دهید.

 • حتماً درس‌ها را دوست داشته باشید؛ چون ارتباط برقرار کردن با درس به میزان 30 درصد فهم و درک مطلب را افزایش می‌دهد.

 • در نظر داشته باشید که یک دانش‌آموز توانمند، اراده و اعتمادبه‌نفس خود را تقویت می‌کند و با روحیه‌ای شاد و آرام و اعتقاد به خدا برنامه‌ها را دنبال می‌کند.