باانگیزه‌ها حاضر شوید

دو آزمون مهم جمع‌بندی 25 دی و 9 بهمن ماه را در برنامه‌ی راهبردی جدی بگیرید.

باانگیزه‌ها حاضر شوید

دو آزمون مهم جمع‌بندی 25 دی و 9 بهمن ماه را در برنامه‌ی راهبردی جدی بگیرید. این آزمون‌ها دو نکته‌ی ارزشمند دارند: ارزیابی و جمع‌بندی کلی از تلاش شبانه‌روزی از یک نیم‌سال و تکرار این دو آزمون در روزهای طلایی عید. آزمون 25 دی (جمع‌بندی پیش 1) و تکرار این آزمون در 20 فروردین و آزمون 9 بهمن (جمع‌بندی پایه‌ی نیم‌سال اول) و تکرار در آزمون 7 فروردین.

با حضور در این دو آزمون و بازیابی اطلاعات و دانسته‌های خود در جلسه‌ی آزمون میزان تسلط یا عدم آن برای هر مبحث برای شما به وضوع قابل دید است. با رنگ‌آمیزی کارنامه با چهار رنگ قلم‌چی و میزان تقسیم‌بندی ساعت مطالعه‌ی هر مبحث با پر کردن تابلو نوروزی قادر خواهید بود به‌راحتی 50 درصد مباحث کنکور را کامل کنید و یک گام قوی برای موفقیت در کنکور بردارید.