آزمون، محلی برای یادگیری

باید خوشحال باشی که در جلسه‌ی آزمون توانسته‌ای مشکلاتت را پیدا کنی تا هدفدار پیش بروی.

آزمون، محلی برای یادگیری

آزمون، محلی برای یادگیری، کاملاً درست است؛ اما آزمون برنامه‌ای همان طور که از اسمش پیداست برنامه‌ای  است؛ یعنی قرار نیست یک هفته بعد از آزمون ذهن شما آشفته و به هم ریخته شود. خودت را می‌سنجی تا نقاط قوتت را بشناسی و سعی کنی با یک برنامه‌ریزی مناسب درصد درس‌های خوب را نگه داری یا حتی یک پله بالاتر بکشی و درس‌هایی که با سطح توقعت هم‌خوانی ندارند به دو بخش تقسیم کنی.

1- درس‌هایی که با بی‌دقتی یا عدم مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون به‌خوبی پاسخ نداده‌ای یا درس‌هایی که اگر عمقی می‌خواندی قطعاً به درصد مد نظرت می‌رسیدی.

حل این مشکل راحت است و غصه خوردن ندارد. فقط باید یاد بگیری در آزمون پیش رو اشتباهات گذشته را جبران کنی.

2- درس‌هایی که در آن‌ها مشکل ریشه‌ای داری و زمان می‌برد که به درصد دلخواهت برسی. روزهای تعطیل و زمانی که فکر می‌کنی که درسی برای خواندن نداری، بهترین موقع برای خواندن همین درس‌هاست که عمقی بخوانی، زیاد بخوانی و البته خوب بخوانی تا درصد درس‌هایی که مشکل ریشه‌ای دارند به مرور حل شوند (بهتر است اولویت را به درس‌هایی که ضریب بیش‌تری دارند بدهی).

باید خوشحال باشی که در جلسه‌ی آزمون توانسته‌ای مشکلاتت را پیدا کنی تا هدفدار پیش بروی.