راهبردهای شناختی در یادگیری

اکنون که در مسیر کنکور قرار گرفته‌ایم و می‌دانیم که درس خواندن است که به ما کمک می‌کند آیا فقط ساعت مطالعه‌ی بالا برای یک نتیجه‌ی خوب کافی است؟ مسلماً خیر!

راهبردهای شناختی در یادگیری

اکنون که در مسیر کنکور قرار گرفته‌ایم و می‌دانیم که درس خواندن است که به ما کمک می‌کند آیا فقط ساعت مطالعه‌ی بالا برای یک نتیجه‌ی خوب کافی است؟ مسلماً خیر!

بیش‌تر از مطالعه‌ی زیاد، مطالعه‌ی درست است که سبب پیشرفت می‌شود. پس بهتر است روش‌های مطالعه‌ی صحیح را بیاموزیم.

مطالعه‌ی درست به معنی این است که از راهبردهای یادگیری یعنی شناختی و فراشناختی در حین مطالعه استفاده شود.

در این مطلب با راهبردهای شناختی آشنا می‌شویم:

شناخت به معنای دانستن است. زمانی ما در موضوعی شناخت داریم که عملکردی ماهرانه در آن داشته باشیم. اما راهبردهای شناختی کدام‌اند؟

1. تمرین و تکرار: هدف از این راهبرد به حافظه سپردن اطلاعات برای استفاده‌های بعدی و نگهداری اطلاعات به صورت ساده در حافظه‌ی کوتاه‌مدت برای استفاده‌ی فوری است. برای انجام این راهبرد شناختی می‌توانید از موارد زیر استفاده کنید:

برجسته کردن و خط‌کشی زیر مطالب مهم، های‌لایت کردن قسمت‌های کلیدی و...

2. بسط‌دهی: این راهبرد اطلاعات قبلی موجود در حافظه ربط می‌دهد. برای انجام این راهبرد شناختی می‌توانید از موارد زیر استفاده کنید:

حاشیه‌نویسی، خلاصه‌نویسی، تصویرسازی ذهنی، کلیدواژه

3. سازمان‌دهی: در این روش یادگیرنده فعالانه مواد آموزشی ارائه‌شده را مرتب و منظم می‌کند. برای انجام این راهبرد شناختی می‌توانید از موارد زیر استفاده کنید:

چارچوب‌بندی یا تهیه رئوس مطالب، روش شبکه، تبدیل متن به طرح یا نقشه، طرح‌ریزی

از این پس هنگام مطالعه، زیر مطالب مهم خط بکشید و قسمت‌هایی از متن را برجسته کنید و در عین حال حاشیه‌نویسی را نیز انجام دهید. خلاصه‌نویسی کنید تا در دوران جمع‌بندی و مرور نیز بتوانید از آن‌ها استفاده کنید.