درست حل کردم اما جوابم اشتباه شد

مسئله را کاملاً بلد بودم اما مثبت و منفی را که جابه‌جا گذاشته‌ام پاسخ اشتباه شد. مسئله را نیمه خواندم و به همین دلیل پاسخم اشتباه شد.

درست حل کردم اما جوابم اشتباه شد

مسئله را کاملاً بلد بودم اما مثبت و منفی را که جابه‌جا گذاشته‌ام پاسخ اشتباه شد. مسئله را نیمه خواندم و به همین دلیل پاسخم اشتباه شد.

برخی از شما دوستان عزیز پس از پاسخ دادن به سؤالات محاسباتی این گونه ابراز ناراحتی می‌کنید. دلیل اصلی خطای محاسباتی عجله کردن و شتابزدگی همراه با استرس برای حل مسئله است.

در حل مسئله اعداد و راه‌حل‌ها را منظم و پشت سر هم به ترتیب بنویسید. از یک فضای مشخص برای نوشتن راه‌حل‌ها استفاده کنید و از پراکنده‌نویسی بپرهیزید و مرتب و کوچک بنویسید. با دقت سؤال را بخوانید (مثلاً 21 را 12 نبینید).

قبل از حل مسئله مطمئن شوید که دارید راه‌حل را درست انجام می‌دهید و فرمولی که برای به‌کارگیری حل مسئله انتخاب کرده‌اید کاملاً درست است.

سعی کنید برای انجام محاسبات ریاضی افقی بنویسید.

در حل سؤالات ضربی دقت کنید و اعداد را جابه‌جا ننویسید.

اگر وقت داشتید پس از اتمام پاسخ فکر کنید معلم هستید و می‌خواهید پاسخ را تصحیح کنید و به‌دقت آن را حل کنید.

خرید کتاب