همگام با امتحانات نیم‌سال اول (6)

امتحانات نیم‌سال اول برای استفاده‌ی هر چه تمام‌تر از مجموعه‌ی مطالعات در طول نیم‌سال است.

همگام با امتحانات نیم‌سال اول (6)

افزایش تمرکز

امتحانات نیم‌سال اول برای استفاده‌ی هر چه تمام‌تر از مجموعه‌ی مطالعات در طول نیم‌سال است. رویکرد مطالعه در این ایام از مبحثی و تفکیکی به تجمعی تغییر می‌یابد. همه چیز از هدف‌گذاری شروع می‌شود. افزایش انگیزه و افزایش مطالعه و افزایش تمرکز همگی به نوع هدف‌گذاری شما وابسته است. هدف‌گذاری اولیه همیشه ما را از بابت در اختیار داشتن یک منبع روحیه‌دهنده‌ی قوی آسوده‌خاطر می‌کند.

آیا مطالعه‌ی تجمعی الزاماً کار دشوارتری نسبت به مطالعه‌ی مبحثی است؟ پاسخ این سؤال قطعاً منفی است؛ زیرا با مطالعه‌ی منظم در طول نیم‌سال، اکنون در آستانه‌ی امتحانات، کار بسیار ساده‌ای در پیش خواهد بود. افزایش تمرکز، راهکار اصلی ساده شدن این معادله است. اگر در زمان امتحانات نیاز به مطالعه و مرور افزایش می‌یابد، باید فکرهای خوبی برای افزایش تمرکز هم در سر داشته باشیم.

راهکار‌های افزایش تمرکز چه در وجه درونی و چه در وجه بیرونی، بسیار ساده هستند اما از سوی دیگر به استمرار نیاز دارند تا تأثیرگذاری خود را در طول زمان حفظ کنند. تمرکز در وجه درونی تا حد بسیار زیادی به مدیریت تفکر در زمان مطالعه وابسته است. افکار مزاحم شما قابل مدیریت هستند. به این افکار جهت‌دهی کنید و آن‌ها را برای زمان دیگری جز زمان مطالعه بگذارید. یادداشت کردن چند علامت و اختصار کوچک از هر کدام از این فکر‌های مزاحم در زمان مطالعه، توان شما را در مدیریت کردن آن‌ها افزایش خواهد بخشید.

نقش نظم محیطی در افزایش میزان تمرکز انکارناپذیر است. میز مطالعه‌ای که هم فضایی برای غذا خورن باشد و هم محلی برای چرت زدن، قطعاً محل معطوف شدن بیش‌ترین میزان تمرکز نخواهد بود. محلی از اتاق یا فضای مطالعه‌تان را صرفاً به مطالعه اختصاص دهید تا ذهن شما با قرارگیری در این محدوده مطالعه کردن را تداعی کرده و برای آن آماده باشد.