همگام با امتحانات نیم‌سال اول (4)

امتحانات نیم‌سال اول، بهترین گزینه برای قرار گرفتن در لیست هدف‌گذاری‌های میان‌مدت است.

همگام با امتحانات نیم‌سال اول (4)

گام دوم: برای امتحان آماده شو

امتحانات نیم‌سال اول، بهترین گزینه برای قرار گرفتن در لیست هدف‌گذاری‌های میان‌مدت است. بهینه کردن این هدف‌گذاری، کلید موفقیت در مرحله‌ی اجراست. بخش سرنوشت‌ساز هر امتحانی دوره‌ی آماده‌سازی است؛ مدت‌زمانی که در آن اندوخته‌های‌تان را برای موفقیت جمع می‌کنید.

هدف میان‌مدت شما به گستره‌ی زمانی خاصی محدود می‌شود که حالا برای موفقیت در اجرای این هدف‌گذاری باید به این محدوده‌ی زمانی خوب بپردازید. مطالب درسی تمام نیم‌سال اول باید در محدوده‌ی مطالعه‌ی شما در امتحانات نیم‌سال اول قرار بگیرد. امتحانات نیم‌سال اول و دوم یک ویژگی بسیار خاص و کمک‌کننده دارند و آن هم تفکیکی بودن امتحانات است. مطالب درسی هر امتحان، اشتراکی با امتحان بعدی ندارند. مثلاً آن‌چه شما در اولین امتحان در درس دین و زندگی خوانده‌اید ارتباطی با مطلب امتحان بعدی از یک درس اختصاصی دیگر نخواهد داشت.

باید به وجه کمک‌کننده بودن این ویژگی بپردازیم. این فرصت ارزشمند، شرایط را برای مطالعه‌ی عمیق همه‌ی مفاهیم فراهم می‌کند. قبل از فرا رسیدن امتحانات باید نسبت به تکمیل کردن جزوات درسی اقدام کنید. کلاس‌هایی که در آن‌ها غیبت داشتید و تمریناتی که هنوز حل آن‌ها را در اختیار ندارد گردآوری کنید. اگر به فکر پوشش تمام مطالب باشید باید در اولین گام نسبت به فراهم‌آوری تمام این مطالب تلاش کرده باشید.