همگام با امتحانات نیم‌سال اول (2)

ما در جایگاه بالاتری نسبت به گذشته قرار داریم. ما توان بیش‌تری برای دست‌یابی به اهدافمان کسب کرده‌ایم.

همگام با امتحانات نیم‌سال اول (2)

گام اول: هدف‌گذاری کن

ما در جایگاه بالاتری نسبت به گذشته قرار داریم. ما توان بیش‌تری برای دست‌یابی به اهدافمان کسب کرده‌ایم. ما با درس‌های بیش‌تر و سنگین‌تری نسبت به سال قبل روبه‌رو هستیم و این اثبات‌کننده‌ی بزرگ‌تر شدن هدف ماست.

باید باز هم به سخت‌کوشیِ قابل اتکای خودمان بازگردیم. هدف‌گذاری منطقی این امتحانات را بر مبنای بیش‌تر کردن معدل نسبت به معدل نیم‌سال دوم سال گذشته قرار بده. این خودِ پیشرفت است. درس‌های کارنامه‌ی سال گذشته هم مثل تو، با همان اسم، کمی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. نمره‌های نیم‌سال قبلی را مرور کن و برای ارتقای آن‌ها در امتحان‌های پیشِ رو هدف‌گذاری کن.

فراموش نکن که همه چیز به شرایطی که تا این جای نیم‌سال اول پشت سر گذاشته‌ای وابسته است. شاید لازم باشد که در بعضی از درس‌ها با نظر پشتیبانت برای ثابت نگه داشتن نمره، به نسبت نیم‌سال آخرِ سال قبل اقدام کنی و بعد در ادامه‌ی کار و در نیم‌سال دومِ امسال به سمت پیشرفت حرکت کنی. شاید هم در بعضی از درس‌ها باید پیشرفت چند پله‌ای ایجاد کنی؛ چون نمره‌ی سال گذشته با میزان تلاش و توان تو هماهنگ نیست.

هدف‌گذاری هم مثل روش مطالعه و روش بازیابی، شخصی است. این دست ما را برای شکل دادن موفقیت شخصی‌مان بازتر می‌گذارد.