همگام با امتحانات نیم‌سال اول (1)

همراهی با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های برنامه‌ای، تغییر بسیار ملموسی در مفهوم امتحانات نیم‌سال برای دانش‌آموزان ایجاد کرده است.

همگام با امتحانات نیم‌سال اول (1)

گام اول: هدف‌گذاری کن

امتحان برای تو ایستگاه توقف است یا سکوی پرتاب؟

همراهی با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های برنامه‌ای، تغییر بسیار ملموسی در مفهوم امتحانات نیم‌سال برای دانش‌آموزان ایجاد کرده است. اگر تا سال‌های قبل از ورود به کانون امتحانات نیم‌سال اول برای شما یک ایستگاه طولانی و متوقف‌کننده بود، حالا این امتحانات یک سکوی پرتاب است. دقیقاً در زمان امتحانات نیم‌سال اول است که آموخته‌های تمام نیم‌سال را جمع‌آوری می‌کنیم، بازیابی تشریحی می‌کنیم، نقایص آن را شناسایی می‌کنیم تا در مرور‌های آتی بهتر شویم و در پایان در تمام این مراحل نیز در حال شکل دادن موفقیت نهایی‌مان در پایان سال تحصیلی هستیم. این تفسیر کوتاه و جامع این جمله است: «موفقیت، هنرِ خلق بهترین‌ها در عادی‌ترین‌هاست.»

امتحان، عادی‌ترین نوع ارزیابی در تمام طول تاریخ آموزشی است؛ اما گاهی این ارزیابی ساده برای گروهی از دانش‌آموزان سخت‌کوش تغییر ماهیت می‌دهد و مهم‌تر از حالت عادی می‌شود. این دانش‌آموزِ سخت‌کوش از این ارزیابی ساده، یک مرحله‌ی گذار بسیار موفق برای دست‌یابی به اهداف خود می‌سازد.

برای موفقیت در دوره‌ی امتحانی پیشِ رو باید از هدف‌گذاری شروع کنی. این زیباترین نوع آغاز کردن است. یک آغاز شلوغ و پراکنده، یا به پایان بدموقع می‌انجامد یا اصلاً به پایان نمی‌رسد!

هدف‌گذاری کردن، آغاز کردنِ عادی را از میان گزینه‌ها برمی‌دارد و گزینه‌ی برتر را در اختیار می‌گذارد. باید به روحیه‌ی سخت‌کوشی‌مان رجوع کنیم تا از نتایج شگفت‌انگیز این تفکر برای رسیدن به موفقیت استفاده کنیم. اگر اکنون در سال تحصیلی بالاتری نسبت به سال گذشته قرار داریم باید به‌خوبی از این اتفاق مثبت پیام‌های مثبت را دریافت کنیم.