در امتحانات نیم‌سال اول موفق باشید

تعریف موفقیت بدین معنی است که با کسب بهترین نتیجه از امتحانات خارج شویم و معدل نوبت اول از سال قبل (امتحانات خرداد) بیش‌تر باشدو

در امتحانات نیم‌سال اول موفق باشید

تعریف موفقیت بدین معنی است که با کسب بهترین نتیجه از امتحانات خارج شویم و معدل نوبت اول از سال قبل (امتحانات خرداد) بیش‌تر باشد. برای موفقیت ابزاری لازم است که شما را به هدفتان نزدیک‌تر کند.

  • با استفاده از دفتر برنامه‌ریزی ساعات مطالعه‌ی خود را بالا ببرید.

  • به کمک کتاب خودآموزی یادگیری‌های خود را دسته‌بندی کنید تا مطالب را مهندسی‌شده مرور کنید.

  • اصلی‌ترین ابزار در ایام امتحانات کتاب پرتکرار است که با نشان‌دار کردن تمرین‌های آن می‌توانید نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی را قبل از امتحان تمرین کنید.

  • برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها می‌تواند نقشه‌ی راه موفقیت شما باشد. با شناسایی هر درس می‌توانید برای استراتژی مطالعه‌تان در زمان مطالعه برای هر امتحان تصمیم‌گیری کنید که با چه روشی آن را مطالعه کنید.