خواب زمستانی ممنوع!

سعی کنید از درس خواندن لذت ببرید در غیر این صورت در مدت کوتاهی انرژی شما از بین خواهد رفت و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه‌ی کار نخواهید داشت.

خواب زمستانی ممنوع!

در فصل زمستان برخی داوطلبان دچار خواب زمستانی می‌شوند و مانند خرس‌های قطبی به خواب زمستانی می‌روند که این امری است عادی، ولی باید مراقب بود این خواب زمستانی طول نکشد و داوطلب پس از مدت کوتاهی دوباره به مسیر اصلی خود بازگردد.

اگر ساعت خوابتان زیاد است سعی کنید هر روز مقدار مشخصی از آن را کم کنید و برای شروع، روزی 15 دقیقه ورزش یا پیاده‌روی کنید. 

پشتکار داشته باشید. افراد موفق افرادی هستند که پشتکار و برنامه‌ریزی داشته‌اند.

در مواقع استرس درس نخوانید؛ چون بازده ایده‌آل ندارد. کمی استراحت کنید تا آرامش مجدداً به شما بازگردد، سپس دوباره شروع کنید. در درس خواندن به نتیجه فکر نکنید.

سعی کنید از درس خواندن لذت ببرید در غیر این صورت در مدت کوتاهی انرژی شما از بین خواهد رفت و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه‌ی کار نخواهید داشت.