توصیه‌های به دانش آموزان برای آمادگی در امتحانات

مطالعه درست و صحیح تمرین‌ها و پرسش‌های درسی و نکاتی که معلم بیشتر روی آن‌ها تاکید دارد.

توصیه‌های به دانش آموزان برای آمادگی در امتحانات

1-مطالعه درست و صحیح تمرین ها و پرسش های درسی و نکاتی که معلم بیشتر روی آن ها تاکید دارد.

2-تکمیل کردن جزوه  های درسی:دانش اموز خوب باید چند هفته مانده به ایام امتحانات جزوات درسی خود را بررسی و احیانا اگر به علت غیبت یا مواردی دیگر  نواقصی در آن وجود دارد  از هم کلاسی  ها آنها را گرفته و کامل کند تا شب امتحان دچار اضطراب نشود.

3-رفع اشکال درسی به کمک دوستان معلم و خانواده و یاد آوری این نکته که شب امتحان  زمان مرور درس هاست نه رفع اشکال

4-طبقه بندی و دسته بندی مطالب مورد مطالعه  برای ماندگاری بهتر در ذهن

5-دانش اموزان هنگام مطالعه هر مبحث خود را به جای معلم قرار داده و پرسش هایی که به نه نظرشان می توان امتحانی باشد انتخاب و پاسخ دهند

6- کتاب های پر تکرار (نمونه سوال های امتحانی سراسر کشور) را تهیه و تمرین نمایید

7-با دوستان خود یک گروه تشکیل دهید و هر کس مسول تهیه پرسش های مهم هر بخش از کتاب مربوطه  شود سپس به ان ها پاسخ دهند و تمرین کنند

8-هر مبحثی که خوانده می شود به مباحث قبلی ربط داده شود یا مطالب خوانده شده را با امور واقعی در زندگی ربط دهد

9- تهیه  خلاصه هایی از هر درس  م مرور نکات اصلی به یادگیری و یاد آوری مطالب کمک می کند

10- مرور کلی درس ها مهم  است  دروس علوم و ریاضی  هر روز یا یک روز در میان در برنامه مطالعاتی قرار گیرد و این دروس در برنامه ثابت هستند و دروس دیگر مانند  زبان  -دینی –عربی... به گونه ای متغییر هر روز به مطالعه یک درس اختصاص داده شود.

11-در زمان امتحانات زمانی را به ورزش  و استراحت اختصاص دهید ورزش قبل از مطالعه  باعث کاهش  ضطراب  می شود و استراحت ما بین مطالعه باعث  یاد گیری بهتر مطالب می گردد و این موجب  می شود که مطالب به مدت بیشتری در ذهن باقی بماند و در اثر تداخل با مطالب دیگر دانش اموز  دچار فراموشی نشود خستگی زیاد بازدهی  کار را پایین می اورد

یک ساعت مطالعه مفید بهتر از 4 ساعت  مطالعه پشت سر هم  و بدون باز دهی است.

12-یادداشت  کردن برنامه برای امتحانات باعث می شود بدانند تا چه میزان در مسیر درست حرکت می کنند ودر هنگام  اجرای برنامه مطالعاتی می توانند خود را تشویق کنند و این خود عامل مهمی در ایجاد انگیزه  است.

13-دروسی که در آن ضعیف هستند به منظور تمرین بیشتر در اولویت کار قرار گیرد.

خرید کتاب