20 نکته برای امتحانات

هر روز مطالعه داشته باشید و در پر کردن دفتر برنامه‌ریزی بکوشید.

20 نکته برای امتحانات
 1. هر روز مطالعه داشته باشید و در پر کردن دفتر برنامه‌ریزی بکوشید.

 2. تمرین‌ها و مثال‌های کتاب درسی را حل کرده و به هر کدام یک برچسب مارک‌دار وصل کنید.

 3. از مطالعه‌ی زیادِ بدون برنامه‌ بپرهیزید و اولویت‌بندی را در کار خود انجام دهید.

 4. خلاصه‌ی درس‌ها و نکات درس‌نامه‌های کتاب آبی را مرور کنید.

 5. برای هر درس یا مبحث، از کتاب پرتکرار تمرین کنید و به هر کدام یک برچسب مارک‌دار وصل کنید.

 6. از نکته‌ها و کلیدواژه‌های مهم هر مبحث، یادداشت‌برداری کنید.

 7. سرنخ‌های یادگیری ناقص خود را شناسایی کرده و زیر مبحث یا حاشیه‌ی کتاب درسی بنویسید.

 8. از هر مبحث یا مطلب چند تست (حداقل 5 تست) کار کنید.

 9. برای تسلط بیش‌تر یادگیری‌های کامل خود را با آزمونک‌های سی‌دی پشت کتاب آبی به تسلط برسانید.

 10. کتاب خودآموزی در دوران امتحانات بهترین منبع برای مهندسی مطالعه‌ی شماست؛ چون همه‌ی مباحث و مطالب به صورت مشخص‌شده و تعیین‌شده هستند و مطالعه‌ی کتاب خودآموزی دیدگاه شما را برای مطالعه تعیین می‌کند. آن را جدی بگیرید.

 11. تمرین‌ها و مثال‌های مارک‌دار را شب امتحان یک بار دیگر مرور کنید.

 12. نکته‌ها و سرنخ‌های یادگیری ناقص خود را در کتاب خودآموزی یادداشت کرده و به صورت منظومه‌ای به سراغ سرنخ‌ها بروید.

 13. دوران امتحان، زمان جمع‌بندی است. کتاب جمع‌بندی پایه را برای دانش‌آموزان پایه و پیش توصیه می‌کنم و کتاب جمع‌بندی پیش 1 را برای دانش‌آموزان سال چهارم توصیه می‌کنم.

 14. به بارم‌بندی امتحانات توجه داشته باشید و به فصل‌هایی که از بارم ویژه‌ای برخوردار هستند، توجه خاص داشته باشید.

 15.  به بودجه‌بندی کنکور توجه داشته باشید و اکنون به فکر آینده باشید و مباحث پربودجه را دریابید.

 16. با توجه به این‌که در دوران امتحانات ساعات مطالعه‌تان افزایش می‌یابد، تیپ‌ها و نمونه‌سؤالات امتحانی را بیش‌تر تمرین کنید.

 17. از نمونه‌سؤالات امتحان نهایی و کتاب سؤالات امتحان نهایی غافل نشوید.

 18. پس از پایان هر فصل سؤالات و تمرین‌های مارک‌دار را مرور کنید. در انتهای کتاب پرتکرار به صورت برگه‌ی امتحانی سؤالاتی طراحی شده است. می‌توانید چند امتحان از خود بگیرید.

 19. برای تسلط بیش‌تر به سراغ دی‌وی‌دی‌های پشت جلد کتاب بروید. چندین برگه‌ی امتحانی وجود دارد. می‌توانید آن‌ها را تمرین کنید.

 20. کتاب خودآموزی به اولویت‌بندی شما کمک می‌کند. ابتدا صفحات آبی را دسته‌بندی کنید؛ چون 70 درصد یادگیری شماست. سپس به سراغ صفحه‌ی خاکستری بروید و مطالب را مرور کنید. این روش مطالعه را روش تعادلی می‌نامند. می‌توانید منطبق با کتاب خودآموزی به همه‌ی مطالب توجه داشته باشید. تعادل را در همه‌ی درس‌ها رعایت کنید.