یک راهکار، یک عادت (2)

این عادت خوبی برای کاهش اشتباه و بالا رفتن تراز و افزایش اعتمادبه‌نفس است.

یک راهکار، یک عادت (2)

در ارزیابی کارنامه‌ها چیزی که اهمیت دارد فاصله‌ی کم پاسخ درست و اشتباه است؛ یعنی در پروسه‌ی دوهفته‌ای به مطالعه بپردازیم و بررسی کنیم که در آزمون بعدی چه‌قدر جهش کرده‌ایم و قرار است بر چند درس تمرکز کنیم.

برخی از دانش‌آموزان در جلسه‌ی آزمون روی همه‌ی سؤالات آسان، متوسط و دشوار زمان می‌گذارند اما روش عالی هدف‌گذاری چندتا از ده‌تاست.

برای این‌که دانش‌آموز بداند باید به چند سؤال پاسخ مثبت دهد و به کدام مرحله برسد کافی است با بررسی کارنامه، چند درس را مشخص کند و با توجه به ساعت مطالعه و تست‌زنی در دو هفته‌ی گذشته برای دو هفته‌ی بعد زمان بگذارد و در جلسه‌ی آزمون این روش را اجرا کرده و هدف خود را محقق کند.

این عادت خوبی برای کاهش اشتباه و بالا رفتن تراز و افزایش اعتمادبه‌نفس است.