یادگیری آزمون

در بررسی از حوزه‌ی امتحان نحوه‌ی تست زدن یک دانش‌آموز برتر خیلی برایم جالب بود.

یادگیری آزمون

در بررسی از حوزه‌ی امتحان نحوه‌ی تست زدن یک دانش‌آموز برتر خیلی برایم جالب بود. چند مارکر داشت و دفترچه‌ی سؤالش را رنگی کرده بود و در کمال خونسردی به پاسخ‌گویی ادامه می‌داد. عصر جمعه که برای دریافت کارنامه آمد از دلیل کارش پرسیدم. پاسخش شنیدنی بود. او گفت: «آزمون جایی برای یادگیری است. من با نشان‌دار کردن بخش مهم و کلیدی سؤال، علت درست یا نادرست بودن سؤالات را بررسی می‌کنم و با تمرین و تکرار و استفاده از تکنیک × و – به‌راحتی به همه‌ی سؤالات می‌رسم و در جلسه‌ی آزمون می‌آموزم.

او در کنکور 94 با رتبه‌ی 161 منطقه‌ی 2 در رشته‌ی پزشکی قبول شد.

                                                      

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی