یاد بگیریم که چگونه پیشرفت کنیم

بهترین روش مطالعه‌ی زیست‌شناسی را به من یاد دهید؟ چرا با وجود مطالعه با این روش در آزمون نتیجه‌ی لازم را نمی‌گیرم؟

یاد بگیریم که چگونه پیشرفت کنیم

بهترین روش مطالعه‌ی زیست‌شناسی را به من یاد دهید؟ چرا با وجود مطالعه با این روش در آزمون نتیجه‌ی لازم را نمی‌گیرم؟

نمی‌دانم تا چه حد صحبت‌های بالا برای‌تان آشنا باشد اما برای من که خیلی آشنا هستند. گاهی دانش‌آموزانی با ناراحتی از من می‌پرسند چرا با وجود ساعت مطالعه‌ی کافی و تست‌زنی در یک درس، باز هم نتیجه‌ی دلخواه را به دست نمی‌آورند.

بیایید فارغ از تراز، رتبه، درصد و... با نگرشی دیگر به آزمون نگاه کنیم. این بار بعدازظهر آزمون به جای درگیر کردن خود با نمره و ترازتان کارهای زیر را انجام دهید:

  • 1. دفترچه‌ی سؤالات را باز کنید و در دو درس سعی کنید روش طراحی سؤالات را در آن درس‌ها بیابید.

  • 2. هر درس، روش خاص خود را دارد. اگر بتوانید تیپ سؤالات آن درس را پیدا کنید بسیار موفقیت‌آمیز خواهد بود.

  • 3. روش‌هایی را که در هر درس پیدا می‌کنید برای‌تان بسیار کارآمد خواهد بود؛ پس آن را جایی یادداشت کنید.

  • 4. منطق مطالعه‌ی خودتان را با منطق طراحی سؤالات قیاس کنید. با انجام این کار متوجه می‌شوید نحوه‌ی مطالعه‌ی شما تا چه حدی با سطح سؤالات و دید طراحان آزمون هم‌خوانی دارد.

در پایان یادتان باشد اگر در دو یا سه آزمون روش‌های پیشرفت در دو درس را یاد بگیرید قطعاً ترازتان رشد خواهد کرد.

در هر آزمون قله‌ی هر درس را با روش خودتان فتح کنید.