من تعیین‌کننده هستم

هر قصه‌ای قهرمانی دارد و هر مجموعه‌ای رئیس و اداره‌کننده‌ای دارد و هر دانش‌آموزی نیز در زمان نوشتن دفتر برنامه‌ریزی مدیر، مسئول، اداره‌کننده و درواقع نقش تعیین‌کننده دارد.

من تعیین‌کننده هستم

هر قصه‌ای قهرمانی دارد و هر مجموعه‌ای رئیس و اداره‌کننده‌ای دارد و هر دانش‌آموزی نیز در زمان نوشتن دفتر برنامه‌ریزی مدیر، مسئول، اداره‌کننده و درواقع نقش تعیین‌کننده دارد. هر دانش‌آموز برای سطر سطر دفتر برنامه‌ریزی خود تعیین‌کننده است.

او مسئول خوش‌رنگی دفتر برنامه‌ریزی و جدو‌ل‌های جمع‌بندی است. اوست که می‌تواند بر دفتر برنامه‌ریزی مدیریت کند و دفتر خود را به فرمان خود دربیاورد. دفتر برنامه‌ریزی می‌تواند خالی باشد یا پر از ساعات پرمحتوا و مفید و این دانش‌آموز است که نقش تعیین‌کننده دارد.

تسلط بر دفتر برنامه‌ریزی را در دست بگیرید و سعی کنید هر هفته نسبت به هفته‌ی قبل دفترتان را پربارتر کنید. این شما هستید که می‌توانید دفترتان را در جهت مثبت حرکت دهید. هیچ کس دیگری نمی‌تواند این کار را انجام دهد و تنها می‌تواند شما را کمک کند. پس در ارتقای دفترتان کوشا باشید و از پشتیبان خود کمک بخواهید.