مقدمه‌چینی کنید

شاید در خیلی زمینه‌ها مقدمه‌چینی چندان جالب به نظر نرسد ولی این بار مقدمه لازمه‌ی موفقیت در اصل قضیه است.

مقدمه‌چینی کنید

شاید در خیلی زمینه‌ها مقدمه‌چینی چندان جالب به نظر نرسد ولی این بار مقدمه لازمه‌ی موفقیت در اصل قضیه است.

یک توصیه‌ی مهم: آزمون 4 دی غایب نشوید! این همان مقدمه‌ای است که باید در آن موفق عمل کنید. برنامه‌ی 4 دی با توجه به شروع امتحانات نسبت به آزمون‌های دیگر کم‌حجم‌تر است ولی این حجم مطالب جدید است و تازه تدریس شده است و به دلیل تقارن با ایام امتحانات اغلب بدون تمرین و تکرار کافی، این درس‌ها رها می‌شوند. از طرفی همین مباحث در دو آزمون بی‌بهانه‌ی زمستان مرور خواهند شد. پس نه‌تنها برای این آزمون دلیلی برای غیبت وجود ندارد بلکه ضرورت حضور دوچندان است.

  • ایجاد فرصت برای تمرین و تکرار مباحث جدید

  • کسب آمادگی برای آزمون‌های جمع‌بندی

  • شناسایی نقاط قوت و چالشی مباحث جدید برای اولویت‌بندی آزمون‌های پیشرو

  • شناسایی یادگیری‌های ناقص برای امتحانات مدرسه