رؤیاهایت را رها نکن

رؤیاهای شما هم همین‌جوری هستند. اگر می‌خواهی پایدار بمانند نباید گوشه‌ای بگذاری‌شان، نباید رهای‌شان کنی تا بترکند.

رؤیاهایت را رها نکن

در سر یه عالمه رؤیاهای رنگارنگ داری، شبیه به یک دسته بادکنک بزرگ و زیبا؛ بادکنک‌های جورواجور که هر کسی دلش می‌خواهد آن‌ها را داشته باشد. کوچک که بودی بادکنک‌ها را اول باد می‌کردی، باهاشون بازی می‌کردی و می‌گذاشتی گوشه‌ی اتاق. فردای آن روز بادکنک‌ها کوچک‌تر شده بودند و اگر چند روز سراغشان نمی‌رفتی یا می‌ترکیدند یا بسیار کوچک بودند؛ آن‌قدر که بادشان تمام شده بود و تبدیل شده بودند به یک تکیه پلاستیک که قابل استفاده نبودند.

رؤیاهای شما هم همین‌جوری هستند. اگر می‌خواهی پایدار بمانند نباید گوشه‌ای بگذاری‌شان، نباید رهای‌شان کنی تا بترکند. باید بادشان کنی و پروازشان بدهی، شبیه به یک دسته بادکنک زیبا و رنگارنگ.