حلزون زیرک و خرگوش بازیگوش

تمام ما روزی داستان و نمایش جالب مسابقه‌ی حلزون آرام و خرگوش بازیگوش را شنیده‌ایم.

حلزون زیرک و خرگوش بازیگوش

تمام ما روزی داستان و نمایش جالب مسابقه‌ی حلزون آرام و خرگوش بازیگوش را شنیده‌ایم. ماجرای جالبی که در مسابقه‌ای بین خرگوش و حلزون، بر اثر غرور بی‌جا همراه با تنبلی خرگوش تیزپا و اراده‌ی عظیم حلزون، خرگوش در مسابقه شکست خورده و حلزون پیروز می‌شود. در مسابقه‌ای که برنده شدن حلزون حتی غیر ممکن به نظر می‌رسید.

نتیجه‌ی مسابقه را غرور بی‌جای خرگوش می‌دانیم و تصور این‌که همیشه فرصت برای جبران هست. در هر حالت او پیروز خواهد شد. بسیاری از ما هم در مسابقه با زمان چنین تصوری داریم که زمان همچون حلزونی به آرامی حرکت می‌کند و همیشه فرصت برای جبران و انجام وظایف و تکالیفمان داریم؛ در حالی که حلزون قصه‌ی ما نیز هنگام  استراحت و بیکاری ما هم حرکت می‌کند و تنها به هدف فکر می‌کند.

حلزون زمان خود را شکست دهید و به تیزپایی و هوش خود مغرور نشوید. وقتی غافل می‌شوید زمان از شما پیشی می‌گیرد و به نقطه‌ی پایان نزدیک‌تر می‌شود.

همایش جمع بندی عربی بخش اول
چهارم دبیرستان     دبیر : فرزاد قنبری