جلسه‌ی امتحان

مدیریت هوش هیجانی و تمرکز در جلسه‌ی آزمون آخرین مرحله است که برای موفقیت باید به‌خوبی اجرا شود.

جلسه‌ی امتحان

روز امتحان و جلسه‌ی امتحان همان بازیابی اطلاعات و تلاش و زحمتِ ساعت مطالعه را به کامتان شیرین می‌کند به شرط آن‌که نتیجه‌ی مطلوب حاصل شود.

مدیریت هوش هیجانی و تمرکز در جلسه‌ی آزمون آخرین مرحله است که برای موفقیت باید به‌خوبی اجرا شود. 

روز امتحان قبل از ورود به جلسه‌ی آزمون با حفظ خونسردی تلاش کنید به دور از هیاهو باشید و با هم‌کلاسی‌ها تبادل اطلاعات نکنید و در جلسه‌ی امتحان از سؤال اول شروع به پاسخ‌گویی کنید و به سؤالات بعدی بروید و در لحظه‌ی اول به همه‌ی سؤالات نگاه نکنید.

در پاسخ‌گویی به جواب‌ها سعی کنید واضح و خوش‌خط بنویسید و هر کدام در کنار هم و مرتب باشند. اگر برای سؤالی در لحظه‌ی نخست قادر به پاسخ‌گویی نیستید زمان را در نظر بگیرید و به جواب‌گویی سؤالات دیگر بپردازید و بعد از اتمام سؤالات به سؤال مورد نظر و حل آن مبادرت کنید.