تو موفق می‌شوی اگر...

سعی کنی تمام درس‌هایت را طبق یک برنامه‌ریزی مشخص مطالعه کنی و با پر کردن منظم دفتر برنامه‌ریزی لذت یادگیری را شیرین‌تر کنی.

تو موفق می‌شوی اگر...

تو موفق می‌شوی اگر...

سعی کنی تمام درس‌هایت را طبق یک برنامه‌ریزی مشخص مطالعه کنی و با پر کردن منظم دفتر برنامه‌ریزی لذت یادگیری را شیرین‌تر کنی.

روش درست مطالعه‌ی خود را کشف کنی و از درس خواندن لذت ببری.

سعی کنی سخت‌کوش بودن را تمرین کنی و عادت پیش‌خوانی قبل از تدریس معلم را در خود پرورش دهی تا با ذهنی آماده در کلاس درس حاضر شوی.

خودت و توانایی‌ها و قابلیت‌هایت را باور داشته باشی و با تلاش و پیگیری‌های مداومت موفقیت را از آن خود کنی.

به طور پیوسته در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت کنی و همگام با آن‌ها تکنیک‌های آزمون دادن را یاد گرفته و با اجرای هر کدام از آن‌ها در هر آزمون قدم به قدم پیشرفت کنی.