برنامه‌ی ویژه برای امتحانات

برای دوران امتحان داشتن یک برنامه‌ی ویژه لازم است؛ زیرا تعطیلی مدارس و نداشتن برنامه‌ی مشخص می‌تواند آسیب‌زننده باشد. از طرفی حجم قابل توجه کتاب‌ها هم عامل دیگری است.

برنامه‌ی ویژه برای امتحانات

برای دوران امتحان داشتن یک برنامه‌ی ویژه لازم است؛ زیرا تعطیلی مدارس و نداشتن برنامه‌ی مشخص می‌تواند آسیب‌زننده باشد. از طرفی حجم قابل توجه کتاب‌ها هم عامل دیگری است.

در این برنامه‌ریزی باید مواردی را مد نظر داشت تا بتوان به نتیجه‌ی مطلوب رسید:

  • فرجه‌ی قبل از امتحانات برای مطالعه است، پس به تفریح بیش از حد نپردازید و سعی کنید حداقل یک بار درس‌ها و مبحث‌های چالشی را بخوانید.

  • برای قسمت‌های آخر معمولاً در کلاس فرصت تمرین و تکرار کم‌تر است، پس برای این قسمت‌ها زمان بیش‌تری اختصاص دهید.

  • شب امتحان باید درس را مرور کنید، پس مطالعه‌ی درس را به این زمان واگذار نکنید.

  • مطالعه‌ی تشریحی اصل کار است ولی 20 درصد زمان خود را هم به تست‌زنی بپردازید.

  • از نتایج آزمون‌ها برای تعیین میزان و نحوه‌ی مطالعه‌ی هر مبحث کمک بگیرید.

  • منابع امتحانی باید شامل سؤالات امتحانی باشند تا مثمر ثمر واقع شوند؛ مانند کتاب سؤال‌های پرتکرار امتحانی.

  • روز قبل از امتحان حتماً یک برگه‌ی امتحانی برای خود طراحی کرده و حل کنید.

  • شب امتحان مرور خلاصه‌نویسی‌ها و یادداشت‌ها مفید است.

  • در درس‌های حل‌کردنی به تمام مراحل حل سؤال و فرمول دقت کنید.