این بار تو از پایان شروع کن

یک روش موفق در درس خواندن بازیابی آموخته‌هاست که تکنیک سه روز یک‌بار نیز بر همین اساس تکیه دارد.

این بار تو از پایان شروع کن

یک روش موفق در درس خواندن بازیابی آموخته‌هاست که تکنیک سه روز یک‌بار نیز بر همین اساس تکیه دارد.

در این مقاله چگونگی تعمیم روش سه روز یک‌بار دوران جمع‌بندی به مرور در دوره‌ی امتحان بیان می‌شود. سعی کنید برنامه‌تان را به نحوی طراحی و مدیریت کنید که روز قبل از آزمون به مرور اختصاص یابد.

برای این‌که بتوانید از زمان خود بیش‌ترین استفاده را ببرید باید در مرور کردن، مهندسی‌شده عمل کنید.

روز قبل از امتحان سعی کنید صبح زود بیدار شده و با یک برگه‌ی امتحانی که خودتان طراحی کرده‌اید از خود امتحان بگیرید. توجه داشته باشید که بهترین منبع نمونه‌سؤالات امتحانی بارم‌دار است و هم‌چنین باید مدت‌زمان را نیز در نظر بگیرید.

پس از اتمام پاسخ‌گویی ورقه‌ی امتحانی‌تان را تصحیح کنید. از نتیجه‌ی کسب‌شده برای طراحی برنامه‌ی مرور آن روز کمک بگیرید.

برای هر سؤال علاوه بر پاسخ‌نامه‌ی تشریحی حتماً متن کتاب درسی را مطالعه کنید.