یادگیری از همتایان (ادبیات)

من برای ادبیات از 10 سؤال 4 سؤال را پاسخ درست دادم. روش من برای این درس بازیابی به صورت درس به درس است.

یادگیری از همتایان (ادبیات)

علیرضا قلعه‌گلابی، دوم تجربی از زیدون

من برای ادبیات از 10 سؤال 4 سؤال را پاسخ درست دادم. روش من برای این درس بازیابی به صورت درس به درس است. ابتدا به صورت روخوانی درس را مطالعه می‌کنم. بعد مطالب را به زبان خودم ترجمه و بیان می‌کنم یا فضای اتاقم را به فضای مجازی کلاس درس تشبیه می‌کنم و برای کلاس مجازی توضیح می‌دهم.


رضا بهروزی، دوم ریاضی از زیدون

من در آزمون 6 آذر بهترین عملکرد را در این درس داشتم و از 10 سؤال، 4 سؤال را پاسخ دادم. مطالعه‌ی  کتاب درسی به صورت خط به خط و کامل، حل تمرین‌های کتاب پرتکرار و نشان‌دار کردن هر تمرین، تست‌زنی از روی دی‌وی‌دی پشت جلد کتاب پرتکرار از کارهایی است که برای این درس انجام داده‌ام.