راه‌حل تست‌زنی (2)

در تست ارزیابی نیاز به گرفتن وقت و درصد پاسخ‌گویی است. چنان‌چه درصد آزمون شما مناسب نبود باید مجدداً مطالب را مطالعه کرده و تست آموزشی بزنید تا اشکالات برطرف شود.

راه‌حل تست‌زنی (2)

2- تست ارزیابی:

وقتی حداقل 2/3 تست‌های آموزشی (به طور مبحث به مبحث) را به‌ طور کامل پاسخ داده و بررسی کردید (ممکن است حدود 2 تا 3 هفته به طول انجامد) نوبت به تست ارزیابی می‌رسد. تست ارزیابی همان آزمون‌هایی است که دانش‌آموز در منزل برای خودش برگزار می‌کند تا حدود تسلطش در هر مبحث مشخص شود.

در تست ارزیابی نیاز به گرفتن وقت و درصد پاسخ‌گویی است. چنان‌چه درصد آزمون شما مناسب نبود باید مجدداً مطالب را مطالعه کرده و تست آموزشی بزنید تا اشکالات برطرف شود. اولین آزمون (آزمون پایش) باید سطح سؤالاتش در حد متوسط باشد تا تسلط اولیه‌ی شما را بیازماید.

توصیه‌های مهم در مورد تست ارزیابی:

نکته‌ی 1: برای تهیه‌ی اولین آزمون، از تست‌های نکته‌دار، غلط‌زده و نزده‌ی خودتان که در تست‌های آموزشی علامت‌دار کرده‌اید، استفاده کنید. این تست‌ها نیاز به چندین بار پاسخ‌گویی دارند تا خلاقیت لازم را برای حل چنین سؤال‌هایی پیدا کنید.

نکته‌ی 2: چنان‌چه درصد شما در آزمون پایش (اولین آزمون) مناسب بود، از تست‌های باقی‌مانده (1/3 تست‌های باقی‌مانده از تست‌های آموزشی که نزده‌اید) از خودتان آزمون بگیرید و بلافاصله بعد از برگزاری آزمون اشکالات را برطرف کنید.

نکته‌ی 3: هنر آزمون دادن (شیوه‌، ترتیب و فن‌ آزمون دادن) را در زمان برگزاری آزمون رعایت کنید (در مقاله‌ی هنر آزمون دادن به طور مفصل توضیح داده‌ام).

نکته‌ی 4: قبل از هر آزمون آزمایشی، برگزاری آزمون ارزیابی در منزل از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابراین سعی کنید در هفته‌های قبل از آزمون‌های آزمایشی این کار را به ‌طور مداوم انجام دهید. برگزاری آزمون ارزیابی جزء برنامه‌ی هفتگی شماست؛ پس باید جای مشخصی برای آن در برنامه داشته باشید.

نکته‌ی 5: پس از برگزاری آزمون ارزیابی، پاسخ‌های خود را به ‌طور کامل بررسی کنید و نکته‌های مهم آن را در برگه‌ی خلاصه‌نویسی یا دفتر نکته‌برداری به عنوان نکته‌ی آموزشی یادداشت کنید تا در فاصله‌های منظمی مستمراً آن‌ها را دوره کنید.

نکته‌ی 6: نیاز است تا در برنامه‌ی هر روز حداقل 2 آزمون ارزیابی (بین 10 تا 15 تست) از مبحث‌های تدریس‌شده برگزار کنید تا از تسلط خود در آن مطالب مطمئن شوید. در این مورد می‌توانید بعد از بهره‌گیری از تست‌های علامت‌دار و تست‌های باقی‌مانده از کتاب‌های کمک‌آموزشی که برای آزمون‌های استاندارد طراحی شده‌اند استفاده کنید.