رسانه‌ای برای فرزند شما

امروزه تلویزیون رسانه‌ای است که در کنار خانواده‌ها و به‌خصوص فرزندان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

رسانه‌ای برای فرزند شما

امروزه تلویزیون رسانه‌ای است که در کنار خانواده‌ها و به‌خصوص فرزندان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. بسیاری از بچه‌ها علاقه‌ی زیادی به تماشای برنامه‌های تلویزیونی نشان می‌دهند و در تماشای این گونه برنامه‌ها افراط می‌کنند، ولی باید توجه داشت که تماشای تلویزیون به صورت طولانی‌مدت اثرات زیادی در فرزندان شما خواهد داشت و مانع درست فکر کردن آن‌ها و تکامل مغز می‌شود. سپری شدن بهترین ساعات بچه‌ها پای تلویزیون باعث عدم برقراری ارتباطشان با محیط خواهد شد و این امر به نوبه‌ی خود باعث کم‌تحرکی، بی‌میلی به مطالعه و... می‌شود و به مرور تمرکز آن‌ها را کاهش خواهد داد.

بدین منظور باید تعادل را در تماشای تلویزیون رعایت کرد. در این مورد شما اولیای گرامی باید به فرزند خود کمک کنید و با کمک او برنامه‌ای تهیه کنید و از او بخواهید طبق برنامه به انجام فعالیت‌های روزمره‌ی خود بپردازد و فقط بخشی از ساعات روز را به تماشای تلویزیون اختصاص دهد. هم‌چنین می‌توانید تماشای تلویزیون را به عنوان یک جایزه و پاداش برای او در نظر بگیرید و به او یادآور شوید که در صورت انجام تکالیف خود طبق برنامه می‌تواند جایزه‌ی خود را دریافت کند.

فراموش نکنید که نباید به یک‌باره او را از تماشای تلویزیون محروم کنید بلکه سعی کنید به صورت تدریجی روزانه مدتی از ساعات تماشای تلویزیون او را کم کنید.دما و گرما از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی