جدول هدف‌گذاری چند از ده

آیا تا به حال اسم جدول هدف‌گذاری چند از ده به گوشتان خورده؟ خودنگاری آزمون‌ها چه‌طور؟

جدول هدف‌گذاری چند از ده

آیا تا به حال اسم جدول هدف‌گذاری چند از ده به گوشتان خورده؟ خودنگاری آزمون‌ها چه‌طور؟

جدول هدف‌گذاری چند از ده، نمایی واقعی و دور از بزرگ یا کوچک‌نمایی ماحصل تلاش‌های‌تان را در طی  زمان گذشته چه در آزمون‌ها و چه در مدرسه نشان می‌دهد. جدولی بر اساس نسبت درصد‌ها و مقایسه‌ای صادقانه با دوستان هم‌ترازتان.

در این جدول چند از ده درس‌ها و مقایسه با هم‌تراز‌ها آورده شده است و شما با نوشتن اعداد و رنگ‌آمیزی بازه‌ی چند از ده و نگاه اجمالی بر این جدول، چند و چون واقعی عملکرد خود را درک خواهید کرد. کدام درس‌ها در طی سه ماه گذشته آبی‌رنگ، کدام درس‌ها سبزرنگ و کدامین آن‌ها زرد و قرمزرنگ بوده‌اند.

تلاش کنید در طی چند هفته‌ی آینده درس‌های قرمز و زردرنگ خود را با کمک پشتیبان خود به ترتیب به رنگ‌های زرد و سبز درآورید و در این رنگ‌ها تثبیت کنید. برای درس‌های آبی راه‌حلی برای تثبیت رنگشان در نظر داشته باشید.

هدف‌گذاری بر روی تراز هم‌زمان با هدف‌گذاری چند از ده کمک شایانی در پیشرفت وضعیت درسی‌تان خواهد داشت.